Over ons

OZE GESCHIEDENIS

ECOSAVE, is opgericht in 1991.

Onze missie is: Het leveren van energie- en waterbesparende producten voor de woon- en werkomgeving maar ook voor recreatie- natuurlocaties.

Onze Visie: Ecosave staat voor Ecologisch Saven, dat wil zeggen ecologisch = zo verantwoord mogelijk en Saven = besparend leven. 

Onze droom: Ecosave’s droom & ambitie is om op grote schaal, verandering in levensstijl teweeg te brengen, waardoor we minder aanslag doen op het milieu. Het is mogelijk om bewust minder energie en water en meer duurzame materialen gebruiken en tegelijkertijd toch comfortabel kunnen leven. Dat kan door in huis en bedrijf zoveel mogelijk  gebruik te maken van duurzame energiebronnen en  zeer energiezuinige apparaten voor water, verlichting, verwarming en afvalwaterzuivering te installeren. 

Motivatie: Dit komt voort uit onze geloofs- overtuiging dat we verantwoord met onze aarde moeten omgaan en daarin verantwoordelijkheid dragen om de aarde in eenzelfde of betere staat over te dragen aan onze kinderen. 

Wij, mensen, worden voorzien door de Heer met meer dan voldoende Hemelse energie in de vorm van zonne-energie. Er komt zelfs 10.000x méér aan zonne-energie op aarde dan dat we allemaal samen (!) gebruiken. Zo overvloedig zegent hij ons, alleen wij mensen gebruiken er nog zo weinig van. Met onze hoogkwalitatieve zonne panelen en Duitse montagematerialen  kan elk huis en bedrijf 100% zelf voorziend zijn en zelfs nog wat groene stroom leveren voor de samenleving. Sinds 2003 bouwen we zonne-installaties die samen al meer dan 3.000.000 kWh  hebben opgebracht en per jaar ruim 100.000kwh komt er bij. Voor die mensen schone en inmiddels gratis energie ! 

Ook aan Hemel-water geen gebrek, per saldo valt er ca. 900L regen per m2 per jaar, ofwel al gauw 90.000L op een dak van 100m2.  Laat het niet weg stromen in het riool maar vang het op, filter het en gebruik het voor de wasmachine, of toiletspoeling en natuurlijk de tuin. 

Water- & Energie neutraal; Nog belangrijker is dat we niet meer gebruiken dan we nodig hebben, verspillen is zonde.              Kraan: Bijvoorbeeld uit een kraan stroomt standaard 12L per minuut. Dan kun je heel makkelijk 50% besparen met een kleine spaarperlator op de kraan te monteren én de kraan niet onnodig te laten stromen. Dat bespaard al gauw 3000L water per persoon per jaar.

Douche: Hetzelfde kun je ook doen met de douche doen, eenvoudig vervangen door een comfortabele 50% spaardouche en niet onbeperkt eronder blijven staan, max. 10 minuten. Dat bespaard al gauw 10.000L per jaar per persoon. 

WC: Dan komen we bij de WC, waarom spoelen we daar dagelijks zo’n 45L ‘Spa blauw’ drinkwater door ? Per jaar 15.000L per persoon ! Realiseert u zich dit ?  Je kunt dit eenvoudig veranderen door gebruik te gaan maken van gezuiverd regenwater, er valt genoeg op het dak !                                                                          Nog een stap verder is, helemaal géén water meer te gebruiken voor het transport van toiletafval. Dat kan, met droog- en composttoiletten zoals we ook in ons eigen huis en bedrijf hebben toegepast (1995). Deze gebruiken helemaal géén water meer, zijn stankvrij en drogen – composteren de inhoud.  Dit type toiletten bestaat en werkt al sinds 1939 in Zweden. 

Met al deze stappen kun je heel eenvoudig en comfortabel leven, terwijl de gemiddelde mens nu ruim 125L drinkwater gebruikt per dag, gebruiken wij met deze producten nog geen 50L per dag*.  En zelfs dat kunnen we bijna 100% zelf voorzien met gezuiverd regenwater, zelfs ons douche water. 

*Er zijn gebieden in de wereld, zoals Kaapstad de afgelopen jaren, waar men begrensd werd in hun water verbruik tot max. 50L per persoon per dag. Probeer het eens. 

Wij, Ecosave, zelf gaan dan nog een stapje verder, namelijk ook al gebruik je maar 50L p/p/p/d het is vuil afvalwater. Dat willen we graag weer zo schoon mogelijk terug geven aan de natuur en dat is gelukt. Wij zuiveren ons afvalwater met onze IBA en dat stroomt uiteindelijk door een klein plantfilter in de vijver. We kunnen er in zwemmen en dieren mogen het water zelfs drinken. Hiermee is ons doel gehaald, we gebruiken wat we nodig hebben en geven het gezuiverd water weer helemaal terug, circulair noemen ze dat ook tegenwoordig. 

Als we allemaal dit zouden doen, ieder huis en bedrijf binnen 5 jaar zelfvoorzienend, dan levert dat, naast voor ieder grote besparingen op, ook minder infrastructuur zoals leidingen, riolering, zuivering maar ook geen kolencentrales meer nodig, laat staan kerncentrales. Dat laatste zou echt een ramp zijn, omdat wij de huidige generatie zo verspillend zijn, de toekomstig generaties (tot 240.000jaar later) opzadelen met radioactief afval. We moeten niet een huidig probleem oplossen met een nog veel groter probleem voor de toekomst.

Verantwoordelijkheid:  U en ik, wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat we dagelijks gebruiken aan water en energie. Laten we vanaf NU dat bewust doen en samen die prachtige aarde doorgeven aan volgende generaties.

Maatschappelijk ondernemen : Naast zelf bewust omgaan met water- energie, ondersteunen wij ook  maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland, want er zijn nog miljarden mensen die geen stromend water of zelfs geen toilet hebben.  Samen maken we het iets beter. 

IN HET KORT OVER ONS

Februari 11, 1991

Oprichting Ecosave

Start met de levering van de 1e Clivus Multrum composttoiletten.

Februari 11, 1991
September, 1995

Opening nieuw Ecosave bedrijfsgebouw

Geheel overeenkomstig onze missie en visie, hebben we in 1994 en 1995 zelf ons eigen Ecologische bedrijfsgebouw gerealiseerd. Zowel met ecologische bouwmaterialen zoals leem, vlas en hout.  Als ook met de waterbesparende producten zoals Clivus Multrum composttoilet en regenwateropvang e.a. Natuurlijk kon de eigen zonne-energie voorziening niet uitblijven,  40 zonnepanelen en 4 zonne collectoren in combinatie met laag temperatuur wand verwarming zorgen voor een energiezuinige oplossing. 

Toen waren we nog een pionier in onze provincie. 

September, 1995
Mei 2000

Wereld Water Forum Den Haag

Onder voorzitterschap van toen nog ZKH Prins Willem Alexander werd deze conferentie en beurs georganiseerd in Den Haag, Nederland. Vanuit heel de wereld kwam men luisteren, debatteren en kijken naar wat Nederland aan ideeën en technologiën aan te bieden had op het gebied van dijken, watermanagement en waterbesparing. Op uitnodiging, mocht ECOSAVE gedurende 3 dagen, haar water- en energie besparende producten  presenteren aan de wereldgasten. Een bijzondere ervaring waarin we merkten dat andere landen zo kijken naar ons ‘westers’ milieu en consumptie gedrag en dat dan ook doen.  Bijvoorbeeld uit zuid America: “Als wij, zuid Amerikanen, meer gaan verdienen, dan willen we ons huis ook vernieuwen en nemen dan een spoeltoilet ipv onze oude ‘poep’doos.  Mijn vraag: “maar heeft u dan ook riolering of een septische put ? Want hier liggen er voor 1000den kilometers riolering en daaraan een waterzuivering. Antwoord van de bezoeker: “nee, in het geheel niet, we laten het in de tuin uitstromen.” Hiermee zijn wij als voorbeeld dat het fout kan gaan met de ontwikkeling in sanitatie. Het is absoluut noodzakelijk samen de ontwikkeling te doen en ons advies is bij voorkeur met droge- of composterende sanitatie. Omdat er ook niet overal de infrastructuur is of laat staan voldoende water voor consumptie. 

Mei 2000
Oktober 2005

Levering IBA afvalwaterzuivering HSL

Voor de nieuwe Hogesnelheids (HSL) trein van Amsterdam naar Brussel zijn er diverse tunnels aangelegd. Verscheidene locaties zijn bemand en moesten voorzien worden van een kleinschalige afvalwaterzuivering, zgn. IBA.  Op uitnodiging van de toenmalige aannemer, mocht ECOSAVE 10 stuks kleine IBA systemen leveren en plaatsen. Dat laatste was soms erg lastig, omdat de plek waar de IBA moest komen te staan, helemaal onderin de tunnel was, soms wel 20-50m onder de grond, zonder lift. Toch is het gelukt alle installaties op tijd en binnen budget af te leveren.

Oktober 2005
1995 tot heden

Voorlichting en onderwijs

Sinds 1995 ontvangen we regelmatig klassen en groepen om hun voor te lichten over alle aspecten van het ecologisch bouwen. We geven voorlichting over de impact van ons huidige consumptie & bouw gedrag op ons milieu en onze omgeving. Samen met de soms (jonge) gasten filosoferen we over mogelijke oplossingen en reiken die ook daadwerkelijk aan als praktische oplossingen. Zo komen we samen met de gasten vaak tot oplossingen die ruim 80% aan drinkwater kunnen besparen, 75% energie kunnen besparen en 50% méér natuurlijke herbruikbare bouw- grondstoffen ipv beton of kunststof materialen.  Het is dan prachtig om te zien dat jaren later, jonge volwassenen langs komen om materialen te kopen voor hun eigen prachtige Tiny Huis.  De boodschap is blijven hangen en zij bouwen, geheel zelfstandig, hun eigen betaalbare duurzame woning. Ik wens het iedereen toe.

1995 tot heden