Energielabel

Vanaf 1 januari is een energielabel verplicht bij de verkoop van een woonhuis. 

Wilt u ook een energielabel, wij verzorgen het graag voor u en kunnen u goed adviseren door onze jarenlange ervaring op het gebied van water- en energiebesparing, maar ook op het gebied van  duurzaambouwen. Wij geven u daarom naast een goed advies, waarbij u ook uw verbouwingsvragen kunt stellen, bij een maatwerkadvies ook een bespaarpakket cadeau!

Wij bieden een energieprestatiecertificaat met energielabel voor €198,- incl. BTW met 2 gratis spaarlampen, bel of email ons voor verdere informatie.
Voor € 95,- incl. BTW extra, heeft u een compleet maatwerkadvies met spaarpakket!

Energielabel
Het laten opstellen van een energieprestatiecertificaat voor woningen met daarin het energielabel, is m.i.v. 2008 wettelijk verplicht wanneer een woning verkocht of verhuurd gaat worden. Het vertelt de aspirant-koper of –huurder, hoe energiezuinig de woning is en wat daar aan kan worden verbeterd. Een energieprestatiecertificaat is goed en kostenbesparend te combineren met een bouwkundige keuring.
Deze wettelijke verplichting is eind 2006 vastgelegd in de Woningwet op basis van het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG). Het energielabel bestaat uit 7 gekleurde pijlen met de klassen A (= zeer energie zuinig) tot en met G( zeer energie onzuinig)  en is vergelijkbaar met het label op witgoedapparatuur en personenauto’s.
Een hiertoe erkende deskundige stelt het energieprestatiecertificaat op aan de hand van een woningopname. Naast het energielabel bevat het certificaat ook informatie over potentiële verbetermogelijkheden waardoor kopers en huurders beter worden geïnformeerd.Werkwijze
De wijze waarop het energieprestatiecertificaat wordt bepaald ziet er in hoofdlijnen als volgt uit.
1. Schriftelijke opdracht aan Ecosave BV, mag ook via email: info@ecosave.nl
2. Een medewerker van Ecosave BV maakt met de eigenaar van de woning telefonisch een bezoekafspraak
3. Woningopname door de adviseur
4. Certificaat wordt afgemeld bij het Kadaster
5. Certificaat wordt als PDF-document en als papieren document afgeleverd bij de opdrachtgeverEPA Maatwerkadvies
Voor €95,- incl. btw extra, heeft u een compleet maatwerkadvies. Deze adviesvorm is te zien als uitbreiding op het energieprestatiecertificaat waarbij de besparingsmogelijkheden in een specifieke bewonerssituatie worden doorgerekend. Niet alleen op energetisch rendement maar ook op terugverdientijd. Er wordt gekeken naar installatietechnische en bouwkundige aspecten en ook naar binnenmilieu en comfort. Het EPA Maatwerkadvies is niet verplicht maar moet wel voldoen aan de overheidsrichtlijn BRL 9500. Een EPA Maatwerkadvies is aan te raden bij verbouwplannen, een hoge energierekening en binnenklimaatklachten. Voor woningcorporaties en verenigingen van eigenaren is een speciale aanpak vereist die om nadere toelichting vraagt.
De werkwijze voor een EPA Maatwerkadvies is globaal hetzelfde als voor een energieprestatiecertificaat. Tijdens de woningopname wordt er echter meer tijd besteed aan details en vindt er een gesprek plaats met de bewoner. Het eindresultaat is een uitgebreid rapport waarin één of meerdere verbeterscenario’s zijn opgenomen. Het energieprestatiecertificaat maakt onderdeel uit van een EPA Maatwerkadvies.
Anders dan voorheen wordt er door VROM geen subsidie meer verstrekt op een EPA Maatwerkadvies. In plaats daarvan zullen er snel financiële prikkels komen om woningeigenaren te stimuleren hun woningen te verbeteren.Voorbeelden hiervan zijn:
• Bonus/malus regeling voor de overdrachtsbelasting waarbij de aanschaf van energiezuiniger woningen wordt beloond met lagere tarieven
• Goedkope top op hypotheken, speciaal voor energetische verbetering van woningen
• Verhoging van de energiebelasting op gas, warmte en elektriciteit voor energieverslindende woningen
Gratis spaarlamp bij een energielabel of gratis spaarpkket bij uw maatwerkadvies voor huis en bedrijf
Bespaar op uw water en energie rekening en zorg voor en beter klimaat.• 2 spaarlampen (= 8Watt)
• 1 spaarperlator
• 1 spaardouche
• 1 wc waterstopOveral toepasbaar en bespaart een gezin met 4 personenvoor het milieu per jaar:• Ca. 200m³ Gas
• Ca. 100m³ CO2 ( broeikasgas)
• Ca. 100kWu Electriciteit
• Ca. 50m³ WaterEn levert u een besparing op van ca. € 250,- p/jaar!!!