Water

Water, komt uit de Hemel ! Schoon en in overvloed, meer dan 900L per m2 per jaar, dus op een gewoon huis ca. 90.000L per jaar, schoon, helder water, gratis. Hij voorziet ons van alles wat wij nodig hebben, in overvloed en de bron is eeuwig. Wees zuinig met wat we hebben, om het door te geven aan onze kinderen en volgende generaties. Onze aarde is ons thuis, wij mensen genieten van ons eten en drinken, we douchen en wassen onze kleren, we doen de afwas, koken met water, verzorgen de dieren, ons huis , tuin en auto, enz. met kostbaar drinkwater ! Maar wist U ook van de 1,4 miljard m3 water op aarde aanwezig, daarvan 97% uit zout water bestaat (oceanen) en slechts 0,3% bruikbaar zoet water en de rest ijs is? Het water dat wij gebruiken kunnen we zuiveren, alleen dit wordt steeds moeilijker omdat er zoveel chemische stoffen in terecht komen welke er niet of nauwelijks uitgehaald kunnen worden.Door de verdroging en deze nodige zuiveringen wordt het steeds duurder om schoon water uit de kraan te verzorgen. Het grondwater waar wij nu vooral ons drinkwater vandaan halen raakt op door de grote hoeveelheden die wij per persoon gebruiken, dit is 136 liter per dag! De oplossing wordt gezocht in het zuiveren van oppervlakte water door grote installaties, wat weer extra zal kosten. Door slim met water om te gaan kan veel worden opgelost. Met de volgende tips en onze producten kun je 90% besparen met behoud van comfort ! Wees zuinig met wat we hebben, om het door te geven aan onze kinderen en volgende generaties.
  1. Door gebruik van regenwater voor wasmachine, wc, auto, dieren en tuin
  2. Door gebruik van waterbesparende perlators op de kraan
  3. Door gebruik van waterbesparende douchekoppen
  4. Door gebruik van droog- en of composttoiletten
  5. Door gebruik van eigen afvalwaterzuivering