Afvalwater zuivering

Ondergronds IBA ECOROLL in tuin / oprit

Er zijn 2 mogelijkheden, in betonnen uitvoering lichte- of zware afhankelijk van de verkeersklasse of in zeer sterk HDPE kunstof 20Ton. Met name de laatste maakt de plaatsing erg makkelijk d.m.v. een minikraan of is zelfs door 3 mannen te tillen !!
Met de teleskopische schacht is de Kunststof tank INSTELBAAR voor de aansluiting op de riolering. Heeft ter beveiliging een overrijdbare gietijzeren deksel !
Een pompput is hier niet nodig omdat het afvalwater van septictank en vetvanger hier rechtstreeks in uitstroomt.

Ecosave Boot-IBA

Ecosave Boot-Iba, een speciaal Afvalwaterzuiveringssysteem voor de boot
Ecosave heeft een boot IBA-systeem ontwikkeld welke een betaalbare oplossing kan geven voor iedereen die geen vuilwatertank heeft. Per 1 januari 2009 is het niet meer toegestaan het toiletwater te lozen op het oppervlakte water.

Ecosave heeft een opvangsysteem ontwikkelt wat het afvalwater opvangt en reeds zuivert. Dus niet alleen een vuilwatertank maar tegelijk ook een procesunit inéén.
Twee kleine tankjes kunt u los door een luik in de boot laten zakken waar ze aan elkaar worden gezet.

Bij het standaard systeem met 2 tankjes, kan keuken-, douchewater en urine van het droogtoilet worden aangesloten en bewerkt tot het schoon genoeg is om te lozen.
Er zijn diverse maten mogelijk afhankelijk van het gebruik.

250 L  installatie
500 L  installatie
750 L  installatie

Bij een Bootiba waarop een spoeltoilet moet worden aangesloten is een extra opvangvat nodig. Het water wordt 80% schoongemaakt door de Iba en mag vervolgens worden geloosd, u hoeft dus niet meer naar een afzuigpunt!
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan afgestemd op uw situatie.

Afvalwater door ECOVELD

Als men het gezuiverde afvalwater alsnog door een klein Ecoveld, plant- zandfilter leid, krijgt men er in zeer korte tijd >95% schoon en kristal helder afvalwater uit. DIt is te hergebruiken vermengd met schoon regenwater voor toiletspoeling, erf afspuiten, de tuin of vijver en bespaard veel drinkwater !

Waterzuiveringsstations ECO Clean

De zuivering van huishoudelijk afvalwater heeft zonder twijfel een positieve impact op het milieu en de natuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat waterzuiveringssystemen aan een serieuze opmars bezig zijn.
Thetis Clean is een eenvoudig, maar doeltreffend betonproduct dat huishoudelijk afvalwater in gezuiverde toestand optimaal laat terugvloeien in de natuur. Zonder meer een maatschappelijk bewuste keuze, zowel voor particulieren als bedrijven. De innovatieve technologie waarmee het systeem is uitgerust, garandeert dat de kwaliteit van het gezuiverde water elke norm overtreft.

Voordelen:

 • Eén van de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen op de markt
 • Ondergronds, geluidsarm en geïntegreerd in de omgeving
 • Eenvoudig te installeren en te onderhouden
 • Zeer laag energieverbruik
 • Duitse technologie
 • CE gekeurd conform EN 12566-3

Vetafscheiders voor huishoudelijk gebruik

Wat is de functie van een Vetafscheider?

Een afscheider is een scheidingsput in het rioolstelsel die dient om bezinkbaar en drijvend vuil uit het afvalwater te halen. Zo wordt voorkomen dat bepaalde ongewenste stoffen het rioolstelsel verstoppen of beschadigen. Vooral vet kan doordat het na biologische afbraak in het rioolstelsel vetzuren vormt het riool aantasten. Vet kan ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie onnodig belasten of bij overstort door hevige regenbuien in het oppervlaktewater terechtkomen.

Werking van de tank

Het vethoudende water, afkomstig van keuken, badkamer, wasplaats,… komt in deze tank terecht. Door het verschil in densiteit (gewicht), wordt een automatische scheiding doorgevoerd tussen het water enerzijds en de vetten anderzijds. De vetten verzamelen zich aan de oppervlakte en vormen een korst op het water. De afvoerbuis start net boven de bodem van de put, zodat geen vetten worden mee afgevoerd.

Onderhoud:
Op regelmatige basis 4x/jaar nazien en zonodig de gevormde laag met vetten verwijderen. Het toevoegen van BIO-STOP (bacteriën en enzymen) zal de onderhoudsfrequentie drastisch verlagen

Voordelen:

 • Makkelijk handelbaar (licht gewicht)
 • Lage warmte – overdracht (PE)
 • Hoge resistentie tegen chemische agressie
 • Makkelijk te reinigen oppervlak (glad oppervlak)

Veco Clear 4500 / 6000 / 9000 L

Het werkingsprincipe van de Veco Clear installatie bestaat uit drie fases:

 • VOORZUIVERING: De eerste tank is de voorzuiveringsfase. In deze tank komt alle huishoudelijke afvalwater rechtstreeks binnen. Huishoudelijk afvalwater bestaat ongeveer voor éénderde uit toiletwater en voor tweederde uit waswater. In deze eerste fase wordt het afvalwater voorgezuiverd en voorbereid op de volgende zuiverende fase. Door het toevoegen van speciaal ontwikkelde enzymen en bacteriën worden alle afvalstoffen gereinigd en afgebroken door anaërobe micro-organismen. Daardoor ontstaat een homogene oplossing van verschillende vervuilde stoffen die gemakkelijk verder afgebouwd kunnen worden. Op de bodem van de tank bevindt zich hier een basisbed bacteriën voor een reeds continue anaërobe afbraak van de afvalstoffen.
 • ZUIVERING: In de opstartfase wordt in de zuiveringstank een basisbed bacteriën toegevoegd die voor een continue afbraak zorgt van de afvalstoffen. Door de continue toevoeging van zuurstof kunnen de aërobe bacteriën op een optimale manier de afvalstoffen omzetten en zuiveren. De beluchters die zich in de tank bevinden worden gevoed door een bovengrondse pomp. Deze beluchters zorgen voor micro jne luchtbellen die verspreid worden in de tank. Door een overvloed aan bepaalde schadelijke stoffen in het afvalwater worden deze bacteriën en enzymen afgebroken. Daarom is het van uiterst belang de aangegeven dosissen op de juiste tijdstippen toe te voegen zodat een correcte werking van uw zuiveringssysteem gegarandeerd wordt.
 • NAZUIVERING: De derde tank vormt de nazuiveringsfase. Hier worden alle overgebleven zwevende en drijvende stoffen gescheiden van het gezuiverde afvalwater. De resterende afvalstoffen vormen een sliblaag op de bodem van de tank. Het gezuiverde water kan nu de installatie verlaten en op de nodige manier verwijderd worden

Voordelen:

 • Simpel en uiterst goed werkend biologisch proces
 • Reeds 12 jaar met succes gecommercialiseerd. Op basis van ervaring en expertise geoptimaliseerd
 • De putten bestaan uit LLDPE en zijn onderling gelast wat een eenvoudige plaatsing verzekert.
 • De nieuwe luchtpomp werkt op lage druk maar met een groot debiet wat resulteert in een laag verbruik en geen geluidshinder
 • De nieuwe beluchters worden zeer simpel geplaatst, gecontroleerd en onderhouden
 • Een bacteriënbed wordt reeds in de fabriek in de eerste twee putten geplaatst wat een continue werking van biologische oplossing garandeert
 • Het op regelmatige basis toevoegen van het produkt GEDAZYME via het toilet zorgt voor een continue werking van de installatie en beschermt de werking tegen plotse biologische aanvallen van medicijnen of andere schadelijke produkten

Onderhoud:

Voor een goede werking van de installatie is een toevoeging van de bacteriën (GEDAZYME) via het toilet nodig: Veco Clear 4500 = 1 x 2-wekelijks / 6000 = 1 x per week / 9000 = 2 x per week.
Het volstaat van één zakje product in het toilet te werpen ( de zakjes lossen zichzelf op). Verder dient er 4 à 5 jaarlijks een reiniging te gebeuren van de nazuiveringstank naargelang de hoeveelheid slib aanwezig in de tank.